About Us Products Support Exhibition Contact
Select Language
  Descriptionjiakemu
Qingdao Jiakemu Machinery Manufacture CO.,LTD.
West Of No.2 Tianshan Road Tongji Sub-district Jimo-city Qingdao China 266200
Tel: (86) 0532 6609 5060
Email: jiakemu@163.com
www.jiakemu.com
Qingdao Jiakemu Machinery Manufacture CO.,LTD.  Copyright © 2019